آمار تولید و فروش بهاری پتروشیمی پارس


: 859

به گزارش شمانیوز،شرکت پتروشیمی پارس در یک ماهه منتهی به پایان خرداد ماه بیش از ۲۴۹ هزار تن انواع محصول تولید کرد. شرکت پتروشیمی پارس با سرمایه ثبت شده ۶ هزار میلیارد ریال گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خرداد امسال را برای سال مالی پایان اسفند ۹۷ منتشر کرد. «پارس» در یک ماهه خرداد ماه بیش از ۲۴۹ هزار تن انواع محصول تولید کرد که اتان با حجم تولید ۱۰۵ هزار تن در این مدت بیشترین حجم تولید را ثبت کرد. این شرکت در دوره یک ماهه خرداد بیش از ۵ هزار و ۵۷۱ میلیون ریال انواع محصول خود را به فروش رساند که استایرن منومر بیشترین مبلغ فروش را از آن خود کرد. همچنین بیشترین حجم فروش هم در این مدت متعلق به اتان با فروش بیش از ۷۸ هزار تن بود. در ادامه این گزارش پتروشیمی پارس عملکرد دو ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۹۷ را نیز منتشر کرده است. این شرکت در دوماهه مذکور بیش از ۶۱۹ هزار تن انواع محصول تولید کرد. در میان اواع محصولات پارس ، اتان با تولید بیش از ۲۶۱ هزار تن ، بیشترین حجم را به خود اختصاص داد. همچنین پارس طی دو ماهه مورد بررسی بالغ بر ۱۱ هزار و ۹۸۸ میلیون ریال انواع محصول خود را به فروش رساند که استایرن منومر بیشترین مبلغ فروش و اتان با فروش بیش از ۲۵۴ هزار تن بیشترین حجم فروش را به خود اختصاص دادند. به استناد جدول آمار تولید و فروش سه ماهه، این شرکت بالغ بر ۸۶۸ هزار تن انواع محصول تولید کرده که همچون دوره های گذشته اتان با تولید ۳۶۷ هزار تن در صدر تولیدات قرار گرفت. پارس در سه ماهه ابتدایی ۹۷ در مجموع ۱۷ هزار و ۵۶۰ تن انواع محصول خود را به فروش رساند. که بررسی آمارها نشان می دهد استایرن منومر بیشترین مبلغ فروش و اتان بیشترین حجم فروش را داشته است. به نظر می رسد این دو محصول شرکت پتروشیمی پارس به ترتیب گرانترین و پر تقاضاترین محصولات این مجموعه است. شرکت پتروشیمی پارس امسال در بازار دوم بورس در بخش محصولات شیمیایی، ﮔﺮوه تولید مواد شیمیایی پایه و ﻃﺒﻘﻪ تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود درج شده و قرار است 5 تا 10 درصد سهام این شرکت 600 میلیارد تومانی به زودی عرضه اولیه شود. این شرکت جزو زیر مجموعه های مهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است و مالکیت ۵۰ درصد سهام شرکت پلیمر آریا ساسول را در اختیار دارد.